Richard Konkolski
 

DOMÙ VZDĚLÁNÍ RODINA PRÁCE SPORT ÚSPĚCHY VZPOMÍNKY e-SHOP

    

   

MALOVÁNÍ

Dobře si pamatuji svůj první namalovaný obrázek. Měl jsem pět let a chodil jsem do bohumínské školky u městského parku. Namaloval jsem tenkrát vodovými barvami velikánskou řepu přes celý papír. Řepa měla mohutné sytě zelené listy, paní učitelka mne pochválila a všichni mi obrázek záviděli. Již jsem obrázek ukončil a jen jsem si vodou čistil štětec, když mi ze štětce ukápla velikánska kapka vody přímo na okraj řepní bulvy. Barva se rozléla a bylo po slávě.

1

Druhý obrázek na který si pamatuji byla Mickey Mouse v kovbojském oblečení s roztočeným lasem nad hlavou. Vzorek k malování byl obrázek, který byl uvnitř čokolády, kterou nám poslal strejda z Kanady. Pak přišlo na řadu malování plachetnic. Tu první jsem namaloval asi v desíti létech a mamka ji nechala zarámovat a pak ji pyšně pověsila na stěnu v obyváku. Obrázek byl zničen vodou při velkých potopách na bohumínsku před několika léty. Mamka obrázek pečlivě vysušila a dala mi ho zpět k opatrování při mé návštěvě v Česku v roce 2009 a od té doby je opět u mne.

1

Obrázek jsem namaloval opět vodovými barvami a dlouha léta byly plachetnice mým jediným tématem, který se změnil až na stavební průmyslové škole, kdy v rámci kreslení, rýsování, technického kreslení a deskriptivy bylo třeba dělat to co chtěli učitelé a také jsem se více věnoval jachtařské závodní činnosti a na malování mi nevybýval čas.

2  3

Svůj další obraz jsem namaloval hned po návratu ze základní vojenské služby. To již jsem byl téměř tři roky ženat, dostali jsme nový byt v paneláku a bylo třeba něco pověsit na stěny. Inspiraci mi poskytla kniha s malbami ruského slavného malíře Ajvazovského. To již jsem maloval olejovými barvami a jeden z obrazů znazorňoval moře v noci. To jsem moře ještě ani neviděl. Mirka odnesla obraz záramovat k paní Popkové, která měla sklenářství na hlavní třídě v Bohumíně, kousek od nádraží. Když Mirka šla vyzvednout obraz, tak paní Popková byla na rozpacích, zda zarámovala obraz správně, zda není vzhůru nohami. Mohla si oddechnout Obloha byla nahoře a temné moře dole. Pak mi na malování nevybýval čas dlouhá léta

6  3

Malovat jsem opět začal až na první sólo plavbě kolem světa. Tenkrát jsem na Markézach navštívil hrob malíře Paul Gaugina, před kterým seděla žena a malovala akvarelem hrob a jeho okoli. Na její kresbě jsem nemohl hrob rozpoznat, byť jsem se mohl současně dívat na obraz i hrob. Byla to pro mne mazanina

Z malířky se vyklubala Češka Edith Harper, která utekla do USA těsně před zabráním Sudet Němci. Se svým mužem se usídlili v Clevlandu a svůj dům poskytli naším vrcholným umělcům jako Werichovi, Voskovcovi, Ježkovi a ostatním z celé te skupiny. Dokonce je navštěvoval i Dr. Beneš, který tam často jezdil mezi českou menšinou shánět finanční prostředky  pro podporu české vlády v Londýně. Později Edith napsala dopis manželce presidenta Rosevelta a ta naším umělcům zajistila menší podporu. Později, kdy jsem Edit navštívil ve Spojených státech, tak mne v roce 1976 s Voskovce seznámila a stejně tak se známým schochařem Seagulem. Během své cesty jsem Edith vzal na krátkou plavbu na sousední ostrov Hiva Oa a zpět. Edit ukazla všechny své malby tamnějším ostrovanům a oni perfektně rozenali každé místo, přestože žili několik desítek mil vzdálení na docela jiném ostrově. Tehdy mne edit přesvědčila, že i neumělé plácání barev na papír zanechá v malbě i v paměti charakteristické rysy daného místa, které se pak nikdy nezapomenou. Ještě jsme se později setkali na Tahiti, kde mi Edith zanechala svpřed návratem do USA své barvy, štětce a papír a tak jsem začal na cestě do Austrálie maloval i já


   


Faktem je to, že si dodnespřesně pamatují každé místo a okolností, za kterých jsem tyto obrázky maloval. Bohužel, zkončil jsem své malování v Austrálii a od té doby jsem již nikdy nenašel čas k dalšímu pokračování.

VZPOMÍNKY NA MALOVÁNÍ, KRESLENÍ A RÝSOVÁNÍ
MA1
MA2
MA3
MA4
MA5

© Richard Konkolski

DOMŮ RODINA PRÁCE SPORT PUBLIKACE ÚSPĚCHY VZPOMÍNKY e-SHOP

Richard@Konkolski.com / Mobil: +420 601 541 344