Richard Konkolski
 

DOMŮ VZDĚLÁNÍ RODINA SPORT PUBLIKACE ÚSPĚCHY VZPOMÍNKY e-SHOP

   

   


CELKOVÉ PROFESIONÁLNÍ POZADÍ

Stavební vzdělání:

 • Video & Film Producer, Direktor, Kamera, Animator, Scénař, Stříh.
  Multimedia a Web producer/projektant
  Stavbyvedoucí, Investiční dozor, Stavební projektant, Plánovač, Koordinátor
  Spisovatel a přednášející
  Kapitán sportovní námořní plavby, Kapitán řiční plavby, Projektant a stavitel lodí, Námořní surveyor, Námořní konsultant
  Radio operator, Námořní radio operator, Radioamater
  Profesionální jachtař a byznysmen

DETAILNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

Stavební vzdělání:

 • Zednické učiliště se zaměřením na těžký průmysl a hutnictví, 1957-1960
  Průmyslova škola stavební v Přívoze, 1959-1963, specializace na průmyslové stavby. Diplomová práce: Kompletní projekt 300 lůžkové nemocnice pro VOKD, která byla zrealizovaná.
  Post-graduační dálkové studium Moderní ekonomie a nejnovější stavební technologie. Ministerstvo stavebnictví, 1963-1965

Stavební praxe:

 • 1960-1963 Předák na dobrovolně vřejných stavbách jako školy, veřejné zařízení jako na příklad záchodky v parčíku Boženy Němcové v Přívoze (uzel veřejné dopravy), několik stavebních akcí domovní správy v Bohumíně a podobně. Rovněž jsem prováděl řadu brigadnických mimoškolních činností jako zdění, omítaní, obklady, betonařské práce pro různé podniky jako Chemička Bohumín, Komunální hospodářství Bohumín, Domovní správa a také pro soukromý sektor.

 • 1963-1965 Zaměstnán  u VOKD jako technik při produkci těžkých prefabrikátů pro důlní průmysl a později jako plánovač stavební výroby.

 • 1965-1967 Zaměstnán V Bohumínské chemičce, později Lachema Bohumín, jako technik stavební údržby s povinnosti  plánovat, projektovat, uzavírat dohody s externími podniky a dohlížet na kvalitu jejich práce, přejímku a financování závodní stavební údržby spolu s menší investiční výstavbou.

Výčet hlavních stavebních akcí:

Nová celozávodní splašková a chemicka kanalizace.
Nový podzemní elektrorozvodní (kablový) systém.
Nové vozovky v celém podniku.
Venkovní osvětlení závodu.
Sklad benzenu a ostatních lehce vzplanutelných materiálů.
Podzemní objekty civilní obrany.
Kulturní dům se závodní jídelnou.
Svařovna.
Bežná externí udržba (pokryvači, natěrači, isoláteři a podobně).
Jednou z mých dodatečných povinnosti bylo zkreslit zkutečný stav celého podniku včetně budov, inženýrských sití, kominikací a podobně, protože orginalní plány byly zničeny během druhé světové války.

 • 1967-1972 Přešel jsem na investiční oddělení Lachemy, kde jsem měl na starosti stavební investiční výstavbu od projektové přípravy, přes objednávky vybavení s dlouhými dodacími lhůtami, stavební dozor a financování výstavby a koordinaci s ostatními investičními odbory jako oddělení technologie, kontroly a řízení a podobně. V závěrečné fázi výstavby jsem měl k pomoci dodatečný stavební dozor.

Výčet hlavních stavebních akcí během tohoto období:

Kotelna s hodinovou produkcí 22 tun páry.
22,000 kW transformační stanice.
Betonový komín 80 m vysoký.
Čisticí stanice chemické kanalizace.
Splašková a chemická kanalizace.
Podzemní kablový rozvodný systém.
Příjezdní železniční vlečka.
Sklad mazutu s třemi tanky, ohřívacím a stáčecím systémem.
Podnikové sklady.
Veřejné osvětlení.
Oplocení a zabezpečovací systém.
Poznámka: Veškeré stavy se prováděly na terénu původních bažin, které se nejprve musely zavézt v zimním (zamrzlém) období haldovinou z nedalekých dolů aby se na tento terén vůbec dalo vjet s těžkými mechanizmy aby se mohlo začít s pilotováním a základovými prácemi.
 

SPECIÁLNÍ  STAVEBNÍ  KONSTRUKCE

V druhé polovině šedesátých let stavební podniky kraje byly povinny vyslat 10 procent své kapacity do Prahy na výstavbu metra a pažských bytů. Tato povinnost dále zkomplikovala omezené možností stavební kapacity kraje. Nedostatek stavební kapacity se pak řešil brigadnickou aktivitou v rámci vlastního podniku. V mém případě jsem dostal za úkol výstavbu třech projektů - Feropur, Sklad čistých plynů a Výrobu čistých plynů. Tyto stavby se prováděly brigadnickou činností vlastních zaměstnanců po pracovní době a samozřejmě o sobotach a nedělích. Lachema měla asi 550 zaměstnanců. V daném případě jsem musel přesvědčit a sehnat brigadníky, rozdělit jim práci a zajistit vedení, zajistit jim potřebný materiál a výrobní projekty, zajistit finacování včetně výplat, být zodpovědný za bezpečnostní otázku a řadu dalších povinností. Tito svépomocní pracovníci dostali za svůj výkon finanční odměnu, mi však odměna nenáležela, poněvadž jsem měl stálý fixní plat. Během těchto let jsem na těchto projektech strávil stovky hodin svého volného času. Za uvedení Feropuru do provozu jsem obdržel ředitelskou odměnu 500 Kčs. Jedinou hodnotnější odměnou za tuto aktivitu bylo umožnění stavby Nike na terénu podniku ve starém skladu použivaným externími firmami. Tím jsem vlastně byl neustále na místě a všem k dispozici. Samozřejmě, že jsem však předem musel složit veškeré bezpečnostní zkoušky, včetně zkoušek na obsluhu dřevoobráběcích strojů, ktere bych nemusel mít, kdybych Nike stavel ve své stodole.

V roce 1968-1972 jsem touto formou řídil stavbu:

 • 1968-1969     FEROPUR - výbušný provoz na výrobu chemikalii na odkujování  valcovaných plechů.

 • 1970-1972     ČISTÉ PLYNY - výrobna jedovatých plynů pro desinfekci a steririzaci lékařských, hlavne plastických, přístrojů.

 • 1970-1972     SKLADY ČISTÝCH PLYNÚ - specialní sklad pro jedovaté plyny.
   

OSTATNÍ STAVEBNÍ ČINNOST
 

 • 1963-1992    Projektování a stavební dozor pro soukromé roddinné domy, jejich přestavbu a údržbu.

 • 1983             Krátkodobé zaměstnání u stavební firmy v Providenci - údržba RI nemocnice

 • 1983-1988    Majitel Old Moravian Construction, malého stavebního podniku pro přestavbu a údržbu malých staveb v okolí Newportu, Middletown a Portsmouth.

VZPOMÍNKY - ZEDNIČINA A OSTATNÍ ŘEMESLNÁ ČINNOST
 

RC1
RC2
RC3
RC4
RC5
RC6
RC7
EC8
RC9
RC10
EC12
RC11
RC13
RC15
RC17
RC16
RC20
RC19
RC21
RC22
RC23
RC24
RC25
RC26

DOMÙ RODINA PRÁCE SPORT PUBLIKACE ÚSPĚCHY VZPOMÍNKY           e-SHOP

Richard@Konkolski.com / Mobil: +420 601 541 344