Knihy Konkolski s.r.o.

DOMŮ NOVINKY ANTIKVARIÁT DVD FILATELIE  OHLAS ČTENÁŘŮ
 

   

   

 
         Kniha edice  „Plavby za dobrodružstvím“.

  „Obři oceánů - Velryby a velrybáři“

To, o čem se lze v této knize dočíst, zmizelo z povrchu světa, ale při nahlédnuti do „Obrů oceánů“ jistě zaslechnete podivuhodné volání mohutných tvorů, kteří i dnes brázdí mořské dálky. Velryby naštěstí nevyhynuly, zmizel jen starobylý svět velrybářů, s jehož autentickou podobou se seznámite na stránkach této knihy. Máte možnost se vydat za velkým dobrodružstvím až na konec světa.

ISBN 978-80-904189-5-0

Běžná cena: 385 Kč          
Zpět KNIHY Zpět na:  www.Knihy sedmi moří.com  www.Konkolski.com

Vyňatek z knihy:

ÚVODEM

Měl jsem asi deset let, když jsem se poprvé začetl do knihy Hermana Melvillého Moby Dick s pěknými ilustracemi Rockwella Kenta. Tehdy jsem se na nějakou dobu stal kapitánem Achabem a  klepal dřevěnou nohou po palubě Pequodu. Stejně jako harpunář Queequeg, také já jsem vrhal harpunu, ale trvalo mi to dalších osmnáct let, než jsem poprve na vlastní oči uviděl opravdového živého vorvaně na moři.

Je tomu přes čtyřicet let, ale v paměti mi dodnes utkvěla vidina jeho tmavého těla  lesknoucího se ve slunci na hladině Atlantiku. Za naprostého bezvětří proplouval necelých sto metrů kolem Niké. Vorvaň nevěnoval žádnou pozornost klikání mé kamery. Jen se několikrát zhluboka nadychnul, máchnul na mne ocasní ploutví a zmizel v hlubinách.

Při svých oceánských plavbách jsem velryby shlédl mnohokrát. Nejblíže jsem se k nim přiblížil na souostroví Tonga, kde jsem s domorodci vyplouval téměř měsíc na každodenní  lov. Na světě stále existují místa, kde lov velryb hraje důležitou roli v životě domorodců a je pro ně nezbytností. Obyčejně však uloví jen několik kusů ročně, což nemá vliv na populací velryb.

V roce 1980 jsem navštívil Azory, kde jsem se seznámil s někdejším velrybářem, který zaměnil harpunu za ostrý nůž.  Pěknými řezbami mi ozdobil můj vorvaní zub, získaný kdysi dávno na Tonze a který mi dodnes připomíná má dávná setkání s lidmi moře a prožitá dobrodružství.

Mou poslední cestou za velrybami byla výprava až na nejsevernější část Aljašky, do reservace domorodých Inuitů, kde jsem měl filmovat jejich tradiční způsob lovu. Z filmování i lovu sešlo. Byla navršena povolena quota lovu a další velryba se směla ulovit až příští rok. Cesta však nebyla marná, zážitky stačily na napsání knihy „Aljašský deník“.

Tím mé „velrybářské“ dobrodružství  neskončilo. Nedávno jsem ve své knihovně vzal do rukou knihu známého amerického ilustrátora Gordona Granta. V třicátých létech minulého století vydal své kresby z velrybářského života knižně pod titulem Greasy Luck neboli česky Tučné štěstí. Stejně jako při někdejším prvním shlédnuti jeho knihy, i tentokráte jsem usedl a knihu neodložil pokud jsem si neprohlédl všechny jeho úžasné kresby. Svým stylem a realistickým zobrazením dějů mi připomínal našeho ilustrátora Zdeňka Buriana.

Když rodiče vyslali Gordona plachetnicí ze San Franciska kolem Hornova mysu do školy ve Skotsku, tak ho po dobu plavby svěřili pod péči kapitána. Ten měl na mladého chlapce takový vliv, že Gordon nadosmrti propadl moři a plachtám. Jeho ilustrace lodí se pravidelně objevovaly na výstavách a v galeriích.

Mnoho lidí maluje moře a lodě. Naprostá většina z nich však  přistupuje ke kresbě hlavně po umělecké stránce. Tvar mraků závisí na síle a směru větru. Rovněž velikost vln a směr vlnění se váže na vítr. Směr vydutí plachet nebo kurs lodí, jeji náklon, to vše má své zákonité vazby. Namalovat správně loď a jakoukoliv činnost námořníků na palubě může zvládnout jen opravdový znalec námořního prostředí. Každé lano na lodí má svou roli a tomu Gordon dobře rozuměl.

Jeho kniha byla v podstatě vizuální kopii Moby Dicka, kterou Gordon „předložil“ čtenářům s pomocí svých šedesáti čtyř ilustrací, spolu s velmi krátkým popisem. Původně jsem chtěl knihu jen přeložit do čestiny a vydat ji v dvoujazyčném provedení, jednak jako zajímavou učebnici angličtiny, ale také jako historický dokument dávno zašlé doby. S vervou jsem se pustil do překladu, ale brzy jsem zkončil.

Jednak, již v době, kdy kniha vyšla tak velrybáření bylo jiné. Pára vytlačila plachetnice a výbušniny zaměnily  boj velrybáře s přírodní sílou na jatky. Při novém způsobu lovu, velryba zákonitě podlehla každému zásahu explodující harpuny. Navíc naprostou většinu anglických výrazů, již nezná ani rodilý Angličan nebo Američan, nemá český výraz. Nakonec i kdyby česká slova existovala, tak kromě několika historiků by kniha nikomu neposloužila. Proto jsem použil jen Gordonovy ilustrace a text jsem napsal tak, abych všem přiblížil tehdy pro potřeby lidí důležitou a přitom dobrodružnou  a nebezpečnou dobu velrybáření. Ostatně kapitán Achab podlehl Moby Dicku a byl jen jedním z mnoha,  kdo zahynul při lovu.

Věřím, že kniha zavede čtenaře zpět do zašlé doby „železných mužů“, plné dobrodružství a nebezpečí, kdy jen silná vůle, odvaha a nezlomný charakter člověka vítězil nad nepřízní přírody i osudy lidí. Snad také přispěje k zamyšlení nad tím, že člověk svými činy přispěl téměř k zániku nádherného mořského obra a že je čas vydat úsilí k jeho ochraně.

Pro zručnější čtenáře, kteří by si chtěli postavit model velrybářské lodě, jsem přiložil plány na stavbu „Alice Mandell“. Na stránkách knihy je spousta kreseb znázorňujících lodní detaily. Zájemci o plány ve větším měřítků si je mohou stáhnout z mých webových stránek.

Přál bych si, aby se každý čtenář s chutí a zájmem alespoň na chvíli vrátil do zašlých dob.   

 

Ukázky některých stránek "Obři oceánů - Velryby a velrybáři":

                               

OBSAH
TIRÁŽ
VĚNOVÁNÍ                                                                     
ŮVODEM                                                                        
PŘÍPRAVA NA VELRYBÁŘSKOU PLAVBU                  
STAVĚNÍ VRCHOLOVÝCH PLACHET                          
ROZDĚLENÍ POSÁDKY NA HLÍDKY A DO ČLUNŮ    
KAPITÁNOVO KÁZÁNÍ                                                 
KASÁNÍ HLAVNÍ PLACHTY                                         
SBALENÍ VNĚJŠÍ KOSÁTKY                                         
VELRYBÁŘSKÁ LOĎ                                                     
TYPICKÁ  PŘÍĎ                                                              
TYPICKÁ ZÁĎ                                                                
PALUBA                                                                          
VELRYBÁŘSKÝ ČLUN                                                   
ČLUN NA ZÁVĚSU                                                         
NÁHRADNÍ ČLUNY                                                       
HARPUNY                                                                       
KOPÍ A OSTATNÍ NÁŘADÍ                                            
KORMIDELNÍ KOLO                                                      
KAJUTA POSÁDKY                                                        
KOTEVNÍ VRÁTEK                                                        
LODNÍ KUCHYŇ                                                            
TYPY                                                                                               
KOVÁŘ                                                                            
BEDNÁŘ                                                                          
BROUŠENÍ RÝČŮ                                                           
SVÍJENÍ LANA DO ŠKOPKU                                          
DESETIDOLAROVÁ ODMĚNA                                      
ŽRÁDLO!                                                                        
ČERSTVÁ RYBA DO KUCHYNĚ                                    
VELRYBY                                                                       
VELRYBY                                                                       
VELRYBY                                                                       
VRCHOLEK STĚŽNĚ                                                      
SPOUŠTĚNÍ ČLUNŮ                                                       
ZÁVOD POD  PLACHTAMI                                            
SIGNALIZACE                                                                
JÍT DO TOHO                                                                  
DEJ MU JI!                                                                      
ZANOŘENÍ                                                                      
VYNOŘENÍ                                                                     
ROZŽVÝKANÝ ČLUN                                                    
JÍZDA NA NTUCKETSKÝCH SANÍCH                           
JÍZDA NA NTUCKETSKÝCH SANÍCH                           
VRŽENÉ KOPÍ                                                                
VLEČENÍ K LODI                                                           
SCHÉMA ČTVRCENÍ                                                      
ODSTRANĚNÍ DOLNÍ ČELISTI SPERMOVÉ VELRYBY              
HARAMPÁDÍ                                                                  
ČTVRCENÍ                                                                      
NALODĚNÍ TUKU                                                          
SPOUŠTĚNÍ TUKU DO PODPALUBÍ                             
VYZDVIŽENÍ BEDNY                                                    
SEKÁNÍ NADROBNO                                                     
ŠKVAŘENÍ VELRYBÍHO TUKU                                    
ČIŠTĚNÍ LODĚ                                                                               
ZÁCHRANNÁ OPERACE NA POKLOPU                        
OPERACE VELRYBÁŘSKÉHO ČLUNU                         
PRO VODU NA BŘEH                                                     
VYROVNÁNÍ  ÚČTŮ                                                      
NÁBOR POSÁDKY NA PLÁŽÍ                                        
SETKÁNÍ                                                                         
ZPĚV A TANEC                                                                              
ČLUN PŘÍSTAVNÍCH PRODAVAČŮ                              
ARKTICKÉ VELRYBAŘENÍ                                           
VELRYBÍ KOSTICE                                                        
ČIŠTĚNÍ VELRYBÍ KOSTICE                                         
LODNÍ KUFR MRTVÉHO                                                               
SMĚREM K DOMOVU                                                    
ŘEZBÁŘSTVÍ                                                                  
VELRYBÁŘSKÉ NEBEZPEČÍ                                         
STAROVĚKÁ HISTORIE VELRYBAŘENÍ                     
ČASNÉ VELRYBAŘENÍ NOVÉ ANGLIE                       
NANTUCKET                                                                  
NOVÝ BEDFORD                                                            
OSTATNÍ VELRYBÁŘSKÉ PŘÍSTAVY NOVÉ ANGLIE
ŮPADEK VELRYBAŘENÍ                                                               
ZDROJE ILUSTRACÍ                                                       
AUTOROVY PUBLIKACE                                                              
POUŽITÁ LITERATURA                                                
POZNÁMKY VE VĚCI AUTORSKÝCH PRÁV                               
REJSTŘÍK                                                                        
KNIHY V PRODEJI                                                         
AUTOR                                                                            
PROPAGACE                                                                   
PODĚKOVÁNÍ                                                                
CO MI NAPSALI ČTENÁŘI                                            
MODEL VELRYBÁŘSKÉ LODI                                      

 © Richard Konkolski                     Zpět KNIHY

DOMŮ NOVINKY KNIHY ANTIKVARIÁT DVD FILATELIE OHLAS ČTENÁŘŮ

Richard@Konkolski.com / Mobil: +420 601 541 344
 ©  Richard Konkolski - Veškerý material je chráněn autorskými právy. Ocenil bych, kdyby nebyl použít bez předběžného souhlasu. Děkuji.