Knihy Konkolski s.r.o.

DOMŮ NOVINKY ANTIKVARIÁT DVD FILATELIE  OHLAS ČTENÁŘŮ
 

   

   

         Kniha edice  „Plavby za dobrodružstvím“.

      „Neodolatelná výzva - Drama solo závodu kolem světa - The BOC Challenge 1982/83“

Kniha „Neodolatelná výzva“ popisuje každodenní zážitky z průběhu prvního čtyřetapového závodu osamělých mořeplavců kolem světa zvaného The BOC Challenge. Náročná trasa z amerického Newportu přes Kapské Město, Sydney, Rio de Janeiro zpět do Newportu, vedoucí kolem mysu Dobré naděje, Jižních mysů Austrálie a Nového Zélandu, trasou nejbouřlivějších oceánů a kolem nebezpečného mysu Horn, u kterého v minulosti zahynulo tisíce mořeplavců, dokázala i v dnešní době snížit počet účastníků téměř na polovinu. Dvě jachty ztroskotaly na skalnatých útesech, dvě se potopily uprostřed oceánů a úspěch největších záchranných akcí v historii a záchrana životů nakonec závisel na samotných soupeřích v závodě. Publikace je bohatě ilustrovaná 648 dobovými fotografiemi a mapami. Kniha vám nabízí možnost prožít neobyčejné příběhy.

ISBN 978-80-907806-0-6

Běžná cena: 549 Kč          
Zpět KNIHY Zpět na:  www.Knihy sedmi moří.com  www.Konkolski.com

Vyňatek z knihy:

ÚVODEM

Za všechny počáteční informace o naší zemi vděčíme odvážným kapitánům, námořníkům, dřevěným lodím a bílým plachtám. To je jeden z důvodů, proč mám rád lodě a plachty
a proč jsem propadl jachtingu.

Můj přítel, úspěšný jachtař a pilot Jarda Korytář mne několikrát pobídl, abych konečně napsal knihu pro jachtaře. Nakonec jsem se rozhodl vyhovět přání nejen jeho, ale i dalších jachtařů a fandů. Přerušil jsem psaní série knih o mé první plavbě kolem světa na malé Niké a pustil se do knihy o prvním sólo závodě kolem světa, The BOC Challenge 82/83, kterého jsem se zúčastnil.

Knihu jsem hodlal napsat hned po ukončení závodu, téměř před čtyřiceti léty, ale shodou různých okolností k tomu nedošlo. Dodnes však mám uschovány lodní deníky, radiokomunikační deník, svůj osobní deník i deník denně nahrávaný na audiopásky. Také mám tiskové zprávy, vydané knihy o závodě, stovky článků a několikadenní satelitní zprávy
o našich polohách, takže jsem přesvědčen, že jsem neopomenul žádnou důležitou informaci
o průběhu tohoto jedinečného, velmi náročného a dramatického závodu. Tato kniha je reportáží založenou na každodenních faktech.

Závod měl světový úspěch a tato sportovní akce se opakuje každé čtyři roky. Zúčastnil jsem se i druhého závodu v roce 1986, přestože můj start v obou ročnících způsobil nesmírné těžkosti v životě mé ženy i syna.

Na počátku námořního jachtingu v Československu bylo nás námořních jachtařů jen několik a všichni jsme se dobře znali. Jsem docela hrdý na skutečnost, že jsem svým psaním, reportážemi a filmy tak trochu způsobil, že dnes každoročně zhruba tisícovka jachtařů jezdí jachtit na Jadran nebo Karibik. Mnozí velmi úspěšně závodí v námořním jachtingu, řada našich jachtařů již rovněž obeplula svět, a dokonce jsou mezi nimi i osaměli plavci. Někteří dokonce hledají sponzora pro účast v závodě kolem světa nebo v závodě Vendée Globe.

Musím přiznat, že osobně jsem nikdy nebyl příznivcem jachtařských knih, ve kterých se přespříliš psalo o změnách plachet a obsluze lodí. Nakonec jsem ale byl mnohdy rád, že mi tyto informace byly k dispozici a že jsem z nich mohl čerpat zkušenosti. I já ve své knize tato fakta uvádím, protože věřím, že jsou hlavně cenné pro ty, kteří mají v úmyslu jít v mých stopách. Ti, které to nezajímá, mohou tyto informace lehce přeskočit. Jsem si jistý, že jen málokdo si uvědomuje, kolik vynaložené dřiny se ukrývá za každým strohým sdělením slovy jako: „vyměnil jsem“, „skasal jsem“ nebo „postavil jsem“.

Stěžeň na Niké II byl 20 m vysoký a většinu plachet bylo třeba vytáhnout až k samotnému vrcholku. Na Niké II jsem měl téměř dvacet plachet různých velikostí a tvarů. Některé z nich vážily 80 kg. Tyto plachty jsem musel dostat z podpalubí na palubu předním palubním otvorem a při tom hlídat, aby se nějaká divoká vlna nedostala dovnitř lodě. K tomu všemu jsem byl sám.

Když se těžká plachta konečně vytáhla na palubu, pak ji bylo třeba vybalit z pytle, upevnit a nakonec napnout, zatím co plátno rval z rukou silný vítr a na houpající se palubu dorážely vlny. K trimování předních plachet a ke stavění spinakrů jsem měl tři spinakrové pně, hliníkové roury o průměru 15 cm s těžkým kováním na obou koncích. Dva z nich měřily
7,5 m a ten menší byl pětimetrový. Jen samotné udržení se na palubě s tímto ráhnem v rukou znamenalo pořádnou dřinu.

Napnuté plachtě jsem musel dát správný aerodynamický tvar, aby dobře táhla. Když se mi toho podařilo dosáhnout, mnohdy se během půlhodiny i méně změnily podmínky a bylo třeba začít vše od počátku.

Kniha je ale také plná dobrodružství, nebezpečných příhod a dramat, takže doufám, že nejachtaři mi odpustí specifické jachtařské informace a výrazy. Pro snazší porozumění teorie jachtingu uvádím základní vysvětlení spolu s ilustracemi.

Rád bych poděkoval své ženě Mirce za její spolupráci při zrodu této knihy a Zuzaně Zemanové za jazykovou a gramatickou úpravu. Za pomoc při vedení nakladatelství Knihy Konkolski s. r. o. bych rád poděkoval příteli a jednateli Pavlu Bendovi a jeho ženě Květce Navrátové, jakož i Ing. Ivaně Cílečkové, Daně Požárkové a Janě Šotové.

Každému čtenáři přeji příjemné prožití mé velké výzvy a neméně velkého dobrodružství na stránkách této knihy. 

 

Ukázky některých stránek knihy "Neodolatelná vázva - Drama solo závodu kolem světa - The BOC Challenge 1982/83":

                              


 

OBSAH
Tiráž

Věnování

Úvodem

Start závodu století

Newport

Vítězný start

Příprava na závod

Kudy přes Atlantik

První den na moři

Hurikán Beryl

Druhý týden závodu

Kudy dále?

Třetí týden plavby

Severovýchodní pasát

Čtvrtý týden

Ztracený pasát

Pátý týden

Šestý týden první etapy

Sedmý týden první etapy

Jeantot v cíli

Osmý týden první etapy

Bertie v cíli

Vítěz II. třídy

Devátý týden

Tada v cíli

Desátý týden

Kapské Město

Vyhlášení výsledků I. etapy

Přátelská pomoc

Ukradená vlajka

Start druhé etapy

Druhý týden druhé etapy

Drama na Lady Pepperell

Katastrofa

Směr Fremantle

Črtvrtý týden druhé etapy

Samota

Pátý týden druhé etapy

Ztroskotání Gipsy Moth V

Jeantot v cíli

Šestý týden druhé etapy

Fremantle

Sedmý týden druhé etapy

Silvestrovské oslavy

Osmý týden druhé etapy

Devátý týden druhé etapy

Indický oceán

Start třetí etapy

Druhý týden třetí etapy

Třetí týden třetí etapy

Druhý pátek po sobě

Akce na záhranu Jacquese

Pátý týden třetí etapy

Mlha. Mlha přede mnou mlha za mnou

Šestý týden třetí etapy

Sedmý týden třetí etapy

Ztroskotání

Osmý týden třetí etapy

Devátý týden třetí etapy

Yukoh Tada v cíli

Rio de Janeiro

Start čtvrté etapy

Druhý týden čtvrté etapy

Třetí týden čtvrté etapy

Čtvrtý týden čtvrté etapy

Pátý týden čtvrté etapy

V cíli, pátek 13. května 1983

Newport

Osud Niké II

Závěrem

Dodatek k závěru

Obsah

Obsah – Trocha teorie jachtingu

Zdroje ilustrací

Autorovy publikace

Použitá literatura

Poznámky ve věci autorských práv

Informace Knihy Konkolski

O autorovi

Poděkování Gaben

Poděkování Kleinwächter

Poděkování

Co napsali čtenáři

Názvosloví

Rejstřík

 © Richard Konkolski                     Zpět KNIHY

DOMŮ NOVINKY KNIHY ANTIKVARIÁT DVD FILATELIE OHLAS ČTENÁŘŮ

Richard@Konkolski.com / Mobil: +420 601 541 344
 ©  Richard Konkolski - Veškerý material je chráněn autorskými právy. Ocenil bych, kdyby nebyl použít bez předběžného souhlasu. Děkuji.