Knihy Konkolski s.r.o.

DOMŮ NOVINKY ANTIKVARIÁT DVD FILATELIE  OHLAS ČTENÁŘŮ
 

   

   

 
         Kniha edice  „Plavby za dobrodružstvím“.

  „Karibikem na Pacifik“

je druhou knihou edice Plavby za dobrodružstvím. Popisuje závěr závodu osamělých mořeplavců přes Atlantik, pobyt v Newportu a přípravu na další plavbu v New Yorku. Bouřlivá plavba na Bermudy a pobyt na tomto souostroví je pokračováním Richardovy  první sólo plavby kolem světa. Publikace je bohatě ilustrovaná 314 dobovými fotografiemi a mapami. Kniha poskytuje čtenáři možnost prožít historické události a příběhy, o nichž pravděpodobně sní většina mořeplavců.

ISBN 978-80-904189-4-3

Běžná cena: 699 Kč          
Zpět KNIHY Zpět na:  www.Knihy sedmi moří.com  www.Konkolski.com

Vyňatek z knihy:

......Do setmění zůstalo Santo Domingo třicet mil za zádí Niké. Po pravoboku jsem ještě viděl obrysy pevniny, ale již bylo cítit, že jsem se ocitl na otevřeném moři. Vítr byl nestálý. Oblohou se hnaly bouřkové mraky, z nichž se často spouštěl prudký liják doprovázený silnými větrnými poryvy, které vychylovaly Niké ze směru. Nebylo ani pomyšlení na to, aby za takových podmínek Niké plula sama bez mé kontroly. Chtěl jsem se trochu prospat, ale nebylo to možné. Až pozdě v noci, kdy jsem již usínal vsedě, jsem spustil jednu plachu a nechal plout Niké pod kontrolou autopilota.
Noc byla opravdu bouřlivá. Ráno jsem byl značně daleko od pevniny, která zmizela z dohledu. Mohl jsem postavit dvě genue jako dvojčata a Niké pěkně uháněla. V poledne jsem měl za sebou již sto mil. Odpoledne vítr zesílil a obě větší plachty musely dolů. Nahradil jsem je menšími a netrvalo dlouho a i ty jsem musel spustit. Nakonec jsem plul jen na jednu malou kosatku. Byl jsem však rád, že směr větru je příznivý.
Další noc proběhla podstatně hůře. Vstával jsem každou půlhodinku a upravoval kurz. Moře bylo značně vzduté, vysoké vlny ozdobené bílými hřebeny. Na obzoru se objevily kumuly, podle nichž se dal předvídat ještě silnější vítr. Neměl jsem z povětrnostních podmínek žádnou radost. K tomu všemu vystoupila teplota na 35 stupňů. V tropickém pásmu jsem již pobýval nějakou dobu, ale na takové horko jsem nebyl zvyklý.
To jsem ještě nevěděl, že se situace nezmění až k panamským břehům. Proměnlivé počasí jsem přičítal blízkému pobřeží. Velmi brzy jsem se ale přesvědčil, že Karibské moře, jehož jméno okouzluje všechny čtenáře dobrodružných románů, dokáže i rozčarovat. Ještě než jsem opustil Santo Domingo, vypral jsem prádlo v domnění, že je na moři usuším
v lanoví. Zůstalo však namočené v kbelíku a ani po třech dnech jsem neměl naději, že jej z něho vytáhnu.
Již po několika dnech plavby jsem ztratil o Karibském moři veškeré ideály. Přestal jsem se divit, že zde ztroskotalo tolik španělských korábů, zvláště když jejich posádky měly stejné počasí jako já. Jen co jsem opustil přístav a dostal se na otevřené moře, plul jsem na nepříjemně rozhoupaném moři celou noc i další den. Vlny měly výšku čtyři až pět metrů, občas i víc. Přicházely z nečekaného směru a nepříjemně se zalamovaly. V prudkém větru však Niké plula rychle a to mne uspokojovalo.
První půlden jsem urazil 50 mil, druhý den 128 a další 131 mil. To za cenu, že Niké sice plula rychle, ale těžko držela směr. Hydrodynamický tlak na kormidelní list byl vysoký a korouhvička jej nezvládala za silných větrných poryvů. Velké vlny často sevřely Niké a mohutnou sílou ji snadno vytočily do libovolného směru. Kličkovali jsme jako diví. V jedné chvíli loď směřovala na jih, pak na jihovýchod, poté se příď stočila přímo na západ. Směr plavby Niké měl až padesátistupňové odchylky od potřebného kurzu. Pro navigaci jsem z těchto údajů mohl použít jen průměr, takže navigační výpočet byl velmi složitý.
Jen obtížně jsem se rozhodoval, jaký kurz plavby nanést na mapu. V oblasti byly rovněž silné proudy směřující k Mexické zátoce a při vysokých vlnách jsem se nemohl spoléhat na přesnost vypočtené astronomické polohy. Na palubě nebylo suchého místečka, přestože Niké plula na zadoboční až boční vítr. Při tomto směru větru měla být paluba téměř suchá, vlny se však neustále převalovaly přes palubu. Obloha byla většinou zakryta mraky. Slunce se sice během dne občas ukázalo, ale když je zakryly mraky, vítr změnil směr i sílu. Rovněž při východu a západu slunce vítr střídavě sílil a slábl. Západ byl kolem sedmé a zhruba o hodinku později se podmínky plavby obyčejně trochu uklidnily, ovšem ne na dlouho. Kolem půlnoci vyšel měsíc a podle toho, zda byl zakryt mraky, měnila se opět i síla a směr větru. Niké tančila jako baletka. Jediným potěšením bylo teplé moře, takže vodní spršky nebyly nepříjemné.
Druhý den jsem ten tanec již nevydržel a sedl ke kormidlu. Čas od času přistála na palubě veliká vlna, která na mně nenechala nic suchého. Moc mi to ale nevadilo, protože jsem měl na sobě jen trenýrky a tričko a při vysoké teplotě a silném větru oblečení rychle schlo. Kormidloval jsem pokaždé, když se podmínky zhoršily, ale i při ručním kormidlování kličkovala Niké s odchylkami až dvaceti stupňů. Zdálo se, že než zdolám 840 námořních mil dělících mne od mého cíle, budu mít plné ruce práce.
..
...Slovo Panama v domorodé řeči indiánů znamená „místo bohaté na ryby“. Výstižnější však by bylo označení „místo mnoha mrtvých“. Až když jsem se později vydal z Cristóbalu na hřbitov Mount Hope, jeden z mnoha v okolí, dokázal jsem si představit, kolik lidí ztratilo v těchto místech život.
Konqistadoři, piráti a bukanýři již dávno neřádí podél mořských břehů a na úzkých stezkách v bujné džungli. Ale kruté bitvy se neodehrávají jen mezi lidmi, nýbrž i mezi lidmi a přírodou. Také příroda se dovede k člověku chovat nesmiřitelně a dobyvatelsky. Stačí jí poskytnout jen několik měsíců a ona bez milosti ovládne cesty, hradby, domy, chrámy i celá města.
Historie Panamské šíje je spojena s osudy řady dobrodruhů. Mnohý z nich se vydal v Kolumbových stopách, aby získal zlato, slávu a moc. Většina těcho mužů prošla krutými válkami s Maury a hledali nové uplatnění a nová dobrodružství, která jim nabídlo objevování Nového světa. Násilím vnucovali domorodcům objevených území křesťanskou víru a současně plnili své truhlice zlatem, kterého se zdálo být na nových územích neobyčejné množství.
Nová cesta do Indie nebyla objevena okamžitě. Španělé nejprve začali s osídlováním úzkého pruhu země na pobřeží Atlantiku. Teprve po objevení Tichého oceánu a osídlení jeho pobřeží došlo na budování stezek pro dopravu na hřbetech mezků a otroků.
Vdálenost mezi osídlením po obou stranách Panamské šíje není velká, trvalo však několik století, než tyto stezky vedly ke stavbě železnice a ta pak ke stavbě kanálu pro lodní dopravu. Proto je historie tohoto území úzce spjata s vývojem dopravních cest a s vývojem lodí.
Prvním Evropanem, jemuž se podařilo proplout podél východního pobřeží Panamské šíje, byl bohatý a vzdělaný Rodrigo de Bastidas. Vyplul z Cádizu v říjnu 1500 s dvěma loděmi. Královský dekret mu umožňoval vybavit expedici na vlastní náklady a objevit ostrovy a země, o jejichž existenci Kryštof Kolumbus dosud nevěděl. Bastidas měl právo na veškeré zlato, stříbro, měď, olovo, rtuť, cín a další cenné kovy, které cestou objeví. Stejně tak na perly, drahé kamení a otroky. Měl pouze povinnost odevzdat králi čtvrtinu svého zisku po odečtení nákladů.
Bastidas byl obeznámen s Novým světem, protože plul již s Kolumbem na jeho druhé plavbě a rovněž s Alonso de Ojedou na jeho první cestě. Po opuštění Cádizu se Bastidas zásobil na Kanárských ostrovech vodou a potravinami a po přistání na Trinidadu pokračoval v plavbě západním směrem k dnešní Venezuele. Pak sledoval pobřeží až k Nombre de Dios. Na palubě lodi byl tehdy i Vasco Nuñez de Balboa, který později objevil Tichý oceán. Balboa velel pěti vojákům a zajišťoval bezpečnost Bastidovy výpravy.
Bastidas doplul až do dnešní Kolumbie. Během putování podél pobřeží obchodoval pilně s domorodci, přičemž vyměňoval bezcenné korálky a různé cetky za zlato.
Kolumbus navštívil pobřeží Panamy až při své čtvrté výpravě. Vyplul z Cádizu v květnu 1502. Členy výpravy byli i jeho synové Diego a Ferdinand. Při zastávce na Hispaniole se Kolumbus setkal s Bastidem a prohlédl si jeho mapy. Pak minul Kubu a přistál na severním pobřeží Hondurasu. Plul podél pobřeží, minul Nicaraguu a Costa Ricu a 6.října 1502 vplul do zátoky Almirante. Pokračoval dále a 24.listopadu přistál v zátoce, kterou pojmenoval Porto Bello. Po sedmidenním pobytu, kdy přečkal těžkou bouři, minul Nombre de Dios a doplul do El Retrete...

 

Ukázky některých stránek "Karibikem na Pacifik":

                          
OBSAH
Titul
Tiráž
Věnování
Mapa oblasti
Úvodem
Směrem na Portoriko
Dvě stě šedesát mil do nejbližší krčmy
Zmizelé časy Kryštofa Kolumba
Přistání na Portoriku
Juan Ponce de Leon
Vše jednou končí, i můj pobyt
Z Atlantiku na Karibik
Plavba Karibikem - Castilla de Oro
Přistání na Panamské šíji
Spanish Main a piráti
Plavba Panamským kanálem
Francouzský neúspěch
Panamský kanál
Poslední dny v Balboa
Malebný ostrůvek Taboga 
Tichý oceán před přídí Niké
Na závěr
Slovo redaktora
Obsah
Zdroje ilustrací
Autorovy publikace
Použitá literatura
Poznámky ve věci autorských práv
Rejstřík
Knihy Konkolski – informace
O autorovi 
Poděkování Gaben
Poděkování Klainwachter
Poděkování           
Co mi napsali čtenáři

 © Richard Konkolski                     Zpět KNIHY

DOMŮ NOVINKY KNIHY ANTIKVARIÁT DVD FILATELIE OHLAS ČTENÁŘŮ

Richard@Konkolski.com / Mobil: +420 601 541 344
 ©  Richard Konkolski - Veškerý material je chráněn autorskými právy. Ocenil bych, kdyby nebyl použít bez předběžného souhlasu. Děkuji.