This site is dedicated to Czech, Slovak and Polish sailors, my friends, fans and enthusiasts and therefore is published in Czech language.
I apologize to all that do not understand Czech. Richard Konkolski

Zpět do: Konkolski.com


Dnes si uvědomuji daleko lépe, než kdykoliv předtím, že znalost minulosti je velmi důležitá pro úspěch v budoucnosti. Pokud člověk nezná minulost svých předchůdců, dělá stejné chyby a hovadinky za které se pak obyčejně draze platí. Toto mé přesvědčení je jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl věnovat čas a prostředky pro vytvoření těchto stránek.

Dalším důvodem je skutečnost, že až ke mně tady v USA se dotřel zájem o poznání této minulosti. Mladší generace, která již ve většíně přebrala panovnické žezlo těch starších na odchodu, mezi něž se bohužel musím již počítat, chce vědět jak to tehdy bylo. Myslím si, že je na čase sednout k jednomu stolu s "panem Peškem" a nalét si čistého vína.

Neposledním důvodem je také fakt, že mnohé informace o mé sportovní činnosti byly zamlčované již před mým odchodem a kompletně zlikvidované nebo překroucené po mém odjezdu bez návratu.

Za svého pobytu doma jsem udělal přes tisíc přednášek na kterých jsem se osobně setkal téměř s půl milionovým posluchačstvem. Samozřejmě, že jsem během nich obdržel ohromné množství otázek. Mohu čestně prohlásit, že na všechny otázky jsem vždy pravdivě odpověděl, i když jsem při některých choulostivých tématech nešel do hloubky věci. Dnes vím, po zkušenostech získaných mým životem v zahraničí,   že mnohé mé odpovědi mohly vésti k mylným závěrům. K tomu mohu jen dodat, že jsem své odpovědi opíral o své tehdejší zkušenosti a tehdejší znalost věcí a odpovídal jsem ze svého plného vnitřního přesvědčení.

Proto se budu snažit o pravdivé podání mé minule činnosti kolem jachtingu na následujících stránkach a tuto činnost doložit doklady a fotodokumentaci. Jsem si vědom, že mnohé věci mohou být obrazem mého subjektivního názoru a proto, abych zamezil možným chybám, vyzývám všechny čtenaře ke spolupráci:

Napište své přípomínky, názory, zkušenosti. Doplňte chybějící údaje. Pošlete fotodokumentaci nebo kopie dokladů. Prosím jen o jedno: Nebuďte anonymní. Uveďte své jméno a způsob možného kontaktu. Vaše psaní se objeví na strankách čtenařského fóra. Budu respektovat Vaše přání v případě, že si zveřejnění nebudete přát. Dále prosím buďte konkretní. Nechtěl bych vytvořit stranky JPP (jedna paní povídala).

Jednotlivá témata si vyberte kliknutím na heslo v levém sloupci. Těším se na spolupráci.

Srdečně zdraví

Richard Konkolski


Tyto stránky jsou vyprojektovány Richardem Konkolskim, se kterým se můžete kontaktovat:
This site is produced by Richard Konkolski, who can be contacted:

by mail:
Richard Konkolski
Rychvaldská 601
735 53 Dolní Lutyně

Czech Republic
by phone
+420 601 541 344
by e-mail
Richard@Konkolski.com

Copyright © 2021 Richard Konkolski

Veškerý obsah těchto stránek je chráněn autorským právem. Pokud máte zájem použít opublikovaný materiál pro jakýkoliv účel, zkontaktujte se prvně s Richardem Konkolskim.
All content on this web site is protected by copyright. If you want to use here published information for any reason of yours, please contact  Richard Konkolski first.