Richard Konkolski

DOMÙ RODINA PRÁCE SPORT PUBLIKACE ÚSPĚCHY VZPOMÍNKY e-Shop

Výběr:    

English Czech

TECHNICKÉ VZDĚLÁNÍ

  • Dvouletý dálkový kurs účetnictví USA, Texas, 1984-1986.  

  • V roce 1968 jsem byl přijat k dálkovému studiu na Vysokou školu stavební v Brně. Studium jsem však přerušil, protože jsem dal přednost studiu námořního jachtingu v Polsku.  

  • Postgraduální dvouleté dálkové studium "Kurz nejnovější techniky a technologie ve stavebnictví" (1963-1965). Tento kurz ministerstva stavebnictví v Praze jsem ukončil závěrečnou diplomovou zkouškou.  

  • Absolutorium Střední průmyslové školy stavební v Ostravě-Přívoze (1959-1963). Tato škola se specializovala na pozemní průmyslové stavby. Studium bylo ukončeno maturitní zkouškou. Diplomovou práci jsem zpracoval na téma „Kompletní projekt 300lůžkové nemocnice pro potřeby VOKD“ (projekt byl realizován a stavba nemocnice dokončena v roce 1964).  

  • Zednické učiliště se zaměřením na těžký průmysl (zdění bílého zdiva pro hutní potřebu a pod.). Učební období 1957-1960 ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním vyučního listu.

              

              

DOMÙ RODINA PRÁCE SPORT PUBLIKACE ÚSPĚCHY VZPOMÍNKY           e-SHOP

Richard@SevenOceans.com / Mobil: +420 601 541 344