Richard Konkolski

DOMÙ RODINA PRÁCE SPORT PUBLIKACE ÚSPĚCHY VZPOMÍNKY e-Shop

Výběr:    

English Czech

KURZY

  • Řada kurzů bezpečnosti práce spojených se stavbařskými funkcemi (v letech 1963-1980). Znalost bezpečnostních předpisů byla průběžně testována okresní komisi každé dva roky.

  • Kurz angličtiny v Jazykové škole v Ostravě v letech 1966-1970. Studium bylo několikrát zahájeno, ale mnohokrát přerušeno pro nedostatek času. Dokončen třetí ročník studia.

             

DOMÙ RODINA PRÁCE SPORT PUBLIKACE ÚSPĚCHY VZPOMÍNKY           e-SHOP

23 Warner Street, Newport, RI 02840-2048, USA / Phone: (401) 846-0001