Richard Konkolski

DOMÙ VZDĚLÁNÍ RODINA PRÁCE SPORT PUBLIKACE VZPOMÍNKY           e-SHOP

Výběr:    

English Czech
Ocean Racing
Ian Dear                                          Zpět publikace jiných
© Nakladatelství Hearst Marine Books, New York 1985

 

Zpět publikace jiných

DOMÙ RODINA PRÁCE SPORT PUBLIKACE ÚSPĚCHY VZPOMÍNKY           e-SHOP

Richard@SevenOceans.com / Mobil: +420 601 541 344