Richard Konkolski

DOMÙ VZDĚLÁNÍ RODINA PRÁCE SPORT PUBLIKACE VZPOMÍNKY           e-SHOP

Výběr:    

English Czech
An Evolution of Singlehanders
DH Clarke                                          Zpět publikace jiných
© Nakladatelství Stanford Maritime, London 1976

Zpět publikace jiných

DOMÙ RODINA PRÁCE SPORT PUBLIKACE ÚSPĚCHY VZPOMÍNKY           e-SHOP

Richard@SevenOceans.com / Mobil: +420 601 541 344