Alone Against The Atlantic
Frank Page                         Zpět publikace jiných
© Nakladatelství The Observer Limited 1980                                      

 

Věnování Harry Mitchellem, spoluzávodníkem z OSTAR a BOC Challenge a jeho ženou DianouZpět publikace jiných